Welkom op de website van het Fonds Tweede Pijler voor de Horecasector !

Op initiatief van de sociale partners werd voor de werknemers in de horecasector een aanvullend pensioen op sectoraal niveau uitgewerkt. Deze website is dan ook bedoeld voor al wie bij dit aanvullend pensioen betrokken is, of u in de horecasector nu werkgever of werknemer bent.

Welkom Hoe is deze website opgebouwd ?

Na een inleiding waarin de regeling inzake het aanvullend pensioen kort wordt toegelicht, vindt u onder de rubriek "Brochures" de integrale versie van de werkgeversbrochure en de werknemersbrochure.

Vervolgens kan u in de rubriek "Downloads" de toepasselijke cao's en reglementen vinden.

Onder bepaalde voorwaarden hoeven werkgevers niet aan te sluiten bij het sectoraal pensioenplan. In de rubriek "Buiten toepassing" gaan we hier dieper op in.

Tenslotte vindt u ook op deze website een rubriek met veelgestelde vragen.